Professionals en recerca,

avaluació i intervenció social.

Fonamentem, dissenyem i implementem projectes socials.