Informe de sistematització del Seminari Regional sobre com construir i reforçar polítiques de drogues equilibrades i basades en l’evidència. Implementació tècnica d’una reunió regional per establir un diàleg sobre bones pràctiques en polítiques de drogues a Àsia Central

Autors:

Ricard Faura Cantarell PhD, Roger Cáceres Sorroche MSc i David Pere Martínez Oró PhD

Paraules clau:

CADAP 7, Unió Europea, Resultat 3, Àsia Central, cooperació interinstitucional, perspectiva de gènere, drets humans, lliuraments, evidència científica, política de drogues, estàndards internacionals, bones pràctiques, salut pública, diàlegs nacionals, seminari regional, demanda de drogues.