L’organització dels usuaris. Reducció de riscos en l’àmbit de l’exclusió social

Editorial – Any:
De Riesgos y Placeres. Manual para entender las drogas (cap. 13), 2013

Autoria:
Antoniu Llort Suárez

Paraules clau: Exclusió social, reducció de danys, organització usuaris/as, activisme, salut col·lectiva