La dimensió sociopolítica de la reducció de riscos i danys en l’Estat espanyol

Editorial – Any:
Revista española de drogodependencias. Nº. 44, 3, págs. 52-66. 2019

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Paraules clau: Polítiques de drogues; Reducció de danys; Reducció de riscos; Sociologia del risc; Prevenció