L’àguila és al niu: Cocaïna, cultura i salut

Editorial – Any:
Universitat Rovira i Virgili, Publicacions Antropologia Mèdica. 2019

Autoria:
Antoniu Llort Suárez

Paraules clau: Cocaïna, Salut, Cultura, etnografia, antropologia mèdica