Anàlisi de la demanda de tractament per cànnabis des de l’òptica del treball social als centres d’atenció i seguiment (CAS) a les drogodependències

Editorial – Any:
RTS: Revista de treball social, Nº. 217, 2019

Autoria:
Tre Borràs Cabacés, Àlex Pérez Folch i Antoniu Llort Suárez

Paraules clau: Demanda, tractament, cànnabis, Treball Social, addiccions, serveis socials especialitzats, centre de tractament ambulatori