Del tabú a la normalització. Família, comunicació i prevenció del consum de drogues

Editorial – Any:
Bellaterra, 2016

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Paraules clau: drogues, educació familiar, famílies, intervenció familiar, joventut, normalització, prevenció, prevenció familiar, tabú