De riscos y plaers. Manual per entendre les drogues

Editorial – Any:
Milenio, 2013

Autoria:
Martínez Oró, D. P. i Pallarés, J. (eds.)