Cannabis social clubs in Spain: Recent legal developments

[Jurisprudència recent sobre els Clubs Socials de Cànnabis a Espanya.]

Editorial – Any:
Routledge, 2020

Autoria:
Xavier Arana i Òscar Parés Franquero

Paraules clau: Clubs socials de cànnabis, associacions de consumidors, autorregulació, activisme, cultiu col·lectiu, consum compartit, reducció de riscos, bones pràctiques, comercialització