COPOLAD. Enfortiment de programes datenció, inclusió social i econòmica i serveis locals dirigits a persones amb problemes de consum de drogues

Any:

2022-2025

Finançat per: