Productes:

Informe de sistematització dels diàlegs nacionals sobre polítiques de drogues d’Àsia Central. Implementació tècnica de reunions de diàleg nacional sobre política de drogues a nivell nacional a Àsia Central.

Informe de sistematització del seminari regional sobre como construir y reforçar polítiques de drogues equilibrades y basades en evidències científiques.

CADAP 7. Programa d’Acció sobre Drogues a l’Àsia Central. Resultat 1: polítiques de drogues

Any:

2022 – 2024

Finançat per: