HIGIEA. Anàlisi multinivell de la qualitat, necessitats, disseny, poblacions destinatàries, objectius, àmbits, implementació, avaluació i efectivitat dels programes, projectes i plans locals de la prevenció de les addiccions

Any:

2024

Finançat per: