Avaluació qualitativa del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona

Editorial – Any:
Agència de Salut Pública de Barcelona, 2017

Autoria:
Romaní, O. i Martínez Oró, D. P