Antropologia Mèdica i Epidemiologia: cap a una major comprensió i normalització del fenomen social de consum de drogues

Editorial – Any:
Tesis máster en Antropologia Mèdica, 2010

Autoria:
Antoniu Llort Suárez, PhD

Paraules clau: Antropologia mèdica, epidemiologia, consum de cocaïna, moviment de consumidors de drogues, participació comunitària