El saludable malestar. Análisi crític de la salut dels adolescents espanyols

Editorial – Any:
Fundació IGenus, 2012

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Paraules clau: Salut pública, adolescents, drogues, imatge corporal, OMS