Guia per a l’aplicació de la perspectiva de gènere al cicle integral dels programes d’Episteme.

Any:
2021

Autoria:
Sara Amos RubioDavid Pere Martínez Oró y Sara Saez

Gestiona:


Resum. El personal de l’entitat ha de seguir les pautes consignades en la guia a l’hora de dissenyar, executar, implementar i avaluar els programes Episteme. La guia facilita unes directrius clares perquè l’enfocament de gènere sigui l’eix vertebrador del treball de Episteme. La incorporació de l’enfocament de gènere la realitzem des d’una lectura interseccional de la realitat social. La interseccionalitat evidencia les múltiples opressions que sofreixen les dones múltiples. La finalitat de la guia és realitzar recerques, avaluacions i intervencions que posin en el centre les diferències i les necessitats concretes per gènere. La guia està destinada a tot l’equip de l’entitat: personal tècnic, coordinació de programes, direcció, administració i personal en passantia.
Paraules clau. Perspectiva de gènere, qualitat, avaluació, processos, implementació, monitoratge, igualtat.
Objectiu general. L’objectiu de la guia és facilitar la implementació efectiva de l’enfocament de gènere en totes les fases i processos dels programes executats per Episteme.