Tékne. Sistema d’informació per a la gestió de qualitat als plans, programes, projectes i accions preventives. Necessitats, disseny, planificació, implementació, avaluació i millora

Any:

2022- 2023