Formació. Prevenció dels danys associats als jocs d’atzar.

Any:
2022

Equip docent:
David Pere Martínez Oró

Per encàrrec de:

Sección de Drogodependencias. Servicio de Prevención y Promoción de la Salud. Dirección General de Salud Pública. Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón.

En l’última dècada, ha augmentat la centralitat de les apostes esportives i els jocs d’atzar tant en l’àmbit presencial com en el digital. Les majors prevalences, especialment entre els més joves, han provocat conseqüències negatives. La nova realitat dels jocs d’atzar requereix de respostes preventives i assistencials. Les persones professionals dels serveis socials, comunitaris o sociosanitaris, les tècniques municipals de salut/addiccions i les representants del tercer sector són les cridades a atendre les demandes preventives en l’àmbit del joc. Unes professionals que, en la seva majoria, a causa de la novetat del fenomen, desconeixen les seves particularitats. La formació «Prevenció de les addiccions comportamentals. Un nou repte en salut pública» ha de cobrir la necessitat de coneixement i habilitats que presenten aquests professionals. La finalitat és que puguin convertir-se en agents preventius dels danys associats als jocs d’atzar.