Coordinació de xarxes i professionals: addiccions, salut mental i atenció primària comunitària. L’atenció a persones amb problemes de drogues

[Coordinación de redes y profesionales: adicciones, salud mental y atención primaria comunitaria. La atención a personas con problemas de drogas]

Editorial – Año:
Revista de Treball Social, 2016

Autoría:
Àlex Pérez Folch, Tre Borràs Cabacés y Antoniu Llort Suárez

Palabras clave: Coordinación, trabajo en red, adicciones y salud mental, servicios sociales, incorporación social, trabajo social, complejidad, estado del bienestar