Diagnòstic del fenòmen de consum de drogues a Reus

Any: 

2021-2025

Autoria:

Finançat per:

ajuntament-de-reus-logo-C4D8C56434-seeklogo.com - Màrketing Reus | Media Needs Reus | Agència de publicitat Reus

L’avaluació diagnòstica del fenomen de consum de substàncies psicoactives (legals i il·legals) és una tasca difícil de validar, ja que, es tracta d’un fenomen molt complex i moltes vegades invisibilitzat pels propis actors socials (il·legalitat i estigma). Per a poder aproximar-nos a aquesta realitat d’una banda disposem dels indicadors directes (enquestes de consum poblacionals, escolars, etc.) i per una altra comptem amb indicadors indirectes com les dades d’accés (inicis de tractament, urgències hospitalàries, etc.) a centres d’especialitzats que poden facilitar una aproximació a la realitat del fenomen.

Per a avaluar l’estructura de serveis a nivell local i diagnosticar problemes a partir de la resposta donada utilitzarem guies internacionals validades que ens proporcionaran check-lists molt útils per a orientar les intervencions.