Suport tècnic en l’àmbit de l’avaluació a entitats de drogodependències per millorar la qualitat dels programes de prevenció

Any:

2020 – 2021
Pla Nacional Sobre Drogues. Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) – 2020

Finançat per: