Processos d’apoderament  i accés a drets en les poblacions (semi) ocultes drogodependents. Una recerca orientada a l’avaluació de l’efectivitat dels recursos sociosanitaris i a l’avaluació d’impacte de les polítiques públiques

Any:
2021 – Actualitat

Autoria:
David Pere Martínez Oró, Olatz Ribera Almandoz, Sara Amos Rubio, Paz Olaciregui Rodríguez, Sara Sáez Sanchez, Joan Soler

Finançat per:


Subvención concedida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas