CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL informa que és titular del lloc web WWW.EPISTEMESOCIAL.ORG. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és EPISTEME INVESTIGACIÓ E INTERVENCIÓ SOCIAL, amb CIF G66546581 i domicili social a FLORIDABLANCA 146 3 1 08011, BARCELONA, inscrita en el Registre Nacional d’Associacions: Grup 1r / Secció: 1a / Número Nacional: 6083377. L’adreça de correu electrònic per contactar amb l’empresa és: INFO@EPISTEMESOCIAL.ORG.

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús pel lloc web EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes, des de la navegació per la pàgina web d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL proporciona un ampli ventall d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’usuari en els formularis estesos per EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Modificacions

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL amb CIF G66546581 i domicili social situat a FLORIDABLANCA 146 3 1 08011, BARCELONA, amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Aquestes disposicions també apliquen al perfil de Twitter @epistemesocial.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL es compromet a prendre totes les mesures raonables per garantir que aquests s’eliminin o rectifiquin sense dilatació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la legislació vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic de INFO@EPISTEMESOCIAL.ORG.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (SecureSocketsLayer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL i l’usuari. EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL disposa d’un certificat de seguretat que utilitza el CERTIFICAT SSL per fer connexions segures. Aquest procés estableix diversos paràmetres per connectar-se de manera segura i establir-lo utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que es tanqui la connexió.

Propietat intel·lectual i industrial

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enugenda, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament). , accés i ús, etc.), titularitat EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la legislació espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. De conformitat amb el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL

Accions legals, llei aplicable i jurisdicció

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL també es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre les seves disputes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària d’acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció al respecte. EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL està domiciliada a BARCELONA, Espanya.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES XARXES SOCIALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES XARXES SOCIALS

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la Xarxa Social Twitter, amb la finalitat principal de fer publicitat dels seus productes i serveis. DADES EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL:- CIF: G66546581- ADREÇA: FLORIDABLANCA 146 3 1 08011, BARCELONA- CORREU ELECTRÒNIC: INFO@EPISTEMESOCIAL.ORG
– DOMINI WEB:WWW.EPISTEMESOCIAL.ORG: L’usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per EPISTEME RESEARCH AND SOCIAL INTERVENTION, mostrant així interès per la informació que
es publica a la Xarxa. En unir-se al nostre lloc web, ens facilita el seu consentiment per al tractament de dades personals publicades al seu perfil. L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL té accés i tracta aquesta informació pública de l’usuari, en particular el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social. No s’incorporen a cap sistema de tractament. Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, que vostè té i que es poden exercir davant EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL, d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:- Dret d’Accés: És el dret de l’usuari obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que s’ha realitzat o realitzat, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o facilitades per a les mateixes.- Dret de Rectificació: És el dret de la persona afectada a modificar les dades que resultin inexactes o incompletes. Només es pot satisfer en relació amb aquesta informació que es troba sota el control d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web que continguin dades de caràcter personal de l’usuari.- Dret a la Limitació del Tractament: És el dret a limitar les finalitats del tractament originalment facilitades pel responsable.- Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades personals de l’usuari, excepte el que preveu el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligació de conservar-les, oportunament.- Dret de portabilitat: Dret a rebre les dades personals que l’usuari , ha facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable.- Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a no realitzar el tractament de les seves dades personals o a cessar el tractament dels mateixos mitjançant EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL realitzaran les següents accions:- Accés a la informació pública del perfil.- Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquesta informació ja publicada en la pàgina d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL.- Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.- Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicarà en el perfil de l’usuari. L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que ja no els interessen i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per fer-ho haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL, podrà publicar en aquests últims comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tot cas, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que vulnerin o siguin susceptibles de violar la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL no serà responsable dels continguts publicats lliurement per un usuari. L’usuari ha de tenir en compte que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL, sinó que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions EPISTEME INVESTIGACIÓ E INTERVENCIÓ SOCIAL es reserva el dret de realitzar concursos i promocions, en els quals l’usuari adherit a la seva pàgina pugui participar. Les bases de cadascuna d’elles, quan s’utilitzi la plataforma de xarxes socials a aquest efecte, es publicaran en ella. Sempre complint amb la LSSI-CE i qualsevol altra normativa que s’hi apliqui. La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per dur a terme accions directes de prospecció comercial, sempre serà, complint amb els requisits legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat recomanar a altres usuaris la pàgina d’EPISTEME INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL perquè ells també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació es mostra l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

• Twitter: https://twitter.com/privacy