Recerca

Episteme posseeix una dilatada trajectòria en l'àmbit de la recerca social. Oferim serveis de recerca, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa, per a millorar el coneixement dels fenòmens socials complexos. La clau de l'èxit dels nostres treballs jeu en dissenys ajustats a la realitat a investigar i a uns objectius pragmàtics i avaluables.

Avaluació

En l'àmbit social només disposem de l'avaluació com a mecanisme per a acreditar científicament que un programa/projecte és efectiu i de qualitat. En Episteme dominem diferents estratègies d'avaluació. Realitzem diagnòstics, avaluació de necessitats, de procés, de disseny, de resultats, encara que la nostra fortalesa són les avaluacions d'impacte.

Formació

La formació contínua és una necessitat en l'actual escenari social. Els reptes i les noves oportunitats apareixen constantment. Episteme investiga les noves tendències socials. Això ens situa en una posició privilegiada per a poder transferir el coneixement a través de formacions. Les formacions de Episteme es formulen i dissenyen ad hoc atesa la demanda realitzada.

Intervenció social

Conèixer en profunditat els processos d'actuació és el primer pas per a millorar la qualitat de tota intervenció social. Episteme ajuda a les entitats dedicades a la intervenció social a millorar els seus processos de treball. Analitzem tant les accions externes com les dinàmiques internes. També assessorem en aspectes d'avaluació i recerca.

Assessorament

Episteme ajuda a les entitats en aquells aspectes que acostumen a representar un hàndicap en l'organització, com la formulació de projectes, els dissenys d'avaluació i la pròpia dinàmica avaluativa, així com, la millora de totes aquelles dinàmiques internes. A més a més, alguns membres estan habilitats per a exercir de consultors internacionals en qualsevol cas.

Dades, anàlisis i escriptura

Episteme ofereix serveis de generació i/o anàlisi de dades tant quantitatives com qualitatius. Aquest servei pot prestar-se tant en el marc d'un projecte en execució com continuar o reprendre un projecte començat per un altre organisme. Episteme també redacta per encàrrec, des de propostes de projectes a informes finals passant per qualsevol format de text.