Sara Amos Rubio, MSc

Sociòloga

sara.amos@epistemesocial.org

Sara Amos Rubio (1987) és Coordinadora de programes en Episteme. Llicenciada en Sociologia per la Universitat de València i Màster en Cooperació Internacional amb especialització en Gestió de Projectes i Processos de Desenvolupament per la Universitat Politècnica de València.
Va començar la seva carrera professional donant suport a un programa de inequitat en salut vinculat a l’Hospital de la Ribera (València). Va col·laborar com a tècnica de projectes en el departament de Participació Ciutadana de la ONGD «La Cuculmeca» al nord de Nicaragua, en coordinació amb les dones policies de la ciutat difonent la llei 779 «Llei integral contra la violència cap a les dones» en un context d’alta vulnerabilitat i privació de drets a les dones de les comunitats rurals. Membre del ja extint grup de recerca «Transformacció» de la Universitat de València, va participar dins del comitè organitzador de l’I Congrés d’Estudis Feministes de la Universitat de València.
Ha treballat durant anys per a la accionabilitat de l’enfocament de gènere mitjançant la posada marxa de plans d’igualtat en el sector privat, formant a equips de més de cent persones responsables d’equips i la implementació d’un model de lideratge amb enfocament de gènere capaç d’activar el protocol enfront de l’assetjament sexual. Va formar part d’una de les consultores en Economical Behavioural Science per a l’eficiència i efectivitat de polítiques públiques i va realitzar diversos estudis per a entitats com Intermon Óxfam.
En els últims anys, ha treballat la implementació de l’enfocament antiracista a través de capacitacions a joves de centres educatius formals i no formals i l’elaboració d’informes de recomanacions a implementar en els centres. En 2022 ha cocreat la «Guia per a la prevenció del discurs d’odi en entorns digitals» dirigida a professionals de l’educació dins d’un programa secundat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
Actualment, és la coordinadora del programa «Servei Comunitari» recolzat pel Pla Nacional Sobre Drogues. Vela per al seguiment dels objectius, la implementació de l’enfocament de gènere dins d’aquest  i la coordinació amb l’equip de govern, el teixit social de la ciutat d’implementació, la gerència de l’oci nocturn i la resta d’actors concernits amb la prevenció de danys associats a l’alcohol en contextos d’oci nocturn.

Projectes amb Episteme

Dona Nit

2020 – Actualitat
Intervención social | Investigación

Llegir més


Implementació del programa pilot Servicio Comunitario de prevenció dels danys de l’alcohol i altres drogues.

2020 – Actualitat
Investigación | Intervención social


Llegir més

Publicacions

Implementació del programa pilot Servicio Comunitario de prevenció dels danys de l’alcohol i altres drogues.

Episteme Social, 2021
Informe


Llegir més