Guia Pràctica d’Avaluació dels Plans Locals de Prevenció d’Addiccions

Autoria:

David Pere Martínez Oró

Paraules clau:

Avaluació, prevenció, Plans Locals, addicions