Diké. Condicionants socials a la salut i estil de vida de les poblacions ocultes amb problemes d’addiccions

Autoria:
Ana Campanya Martínez
Paraules Clau:
Perspectiva de gènere, dones gitanes, chemsex, treball sexual, drogodependències.