Consolidació de la capacitació online asincrònica en addiccions comportamentals: de les lootbox a les criptomonedes

Autoria:
Diana Morena-Balaguer, Marta Civil Cortada, Joel Feliu
Paraules clau:
Addiccions comportamentals clàssiques, noves addiccions comportamentals, addicció sustentada, prevenció i intervenció.