Sistema d’informació contínua sobre el consum de drogues entre els joves a Castella–La Manxa (SICCAM)

Any:
2006 – 2012

Autoria:
David Pere Martínez Oró, Joan Pallarés et al.

Entitat finançadora:
Fundación para la investigación socio sanitaria en Castilla-La Mancha. Consejería de Sanidad (FISCCAM)