Servei Comunitari. Programa pilot multicomponent de prevenció ambiental. Fase d’ avaluació d’ efectivitat

Any:

2022-2023

Autoria: 

David Pere Martínez Oró, Olatz Ribera Almandoz, Sara Amos Rubio, Paz Olaciregui Rodríguez, Sara Sáez Sánchez.

Finançat per:

La validació del programa pretén que Espanya compti amb un programa integrat al Portal de bones pràctiques de l’EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Específicament la seva fase d’ avaluació d’ efectivitat. Aquesta fase del programa està focalitzada a reforçar i consolidar la seva naturalesa multicomponent a través de les relacions i els acords establerts amb el col·lectiu d’oci nocturn, l’equip de govern de la ciutat d’intervenció, el personal tècnic del consistori, el teixit social i els professionals de la prevenció de danys de la ciutat. Els indicis d’efectivitat en la literatura acrediten que aquells programes de naturalesa multicomponent són els més efectius (Quigg et al., 2018). STAD, programa en el qual està inspirat Servei Comunitari va demostrar unes taxes de reducció de les agressions i d’intoxicacions etíliques estadísticament significatives a partir de la implementació del treball comunitari, un compliment estricte de les lleis (enforcement) i el treball de prevenció ambiental en els locals d’oci nocturn (Wallin i Andréasson, 2005). Queda evidenciat que les campanyes basades en la informació de danys en l’espai d’oci nocturn no són suficients per si soles. En aquest sentit, capacitar el personal dels locals en les accions a implementar per implementar lleure de qualitat requereix d’ una comprovació sistemàtica de la seva implementació i efectivitat. L’objectiu final d’aquesta fase del programa és que Espanya disposi d’un programa de prevenció de danys en contextos d’oci nocturn de qualitat multicomponent efectiu, eficaç i eficient per reduir els danys associats al consum d’alcohol amb perspectiva de gènere.