Opioides a Espanya. Una nova epidèmia?

Any:
2017-19

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Finançat per:


Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
 Convocatoria del Fondo de Bienes de Decomisados, resolución de 16 de agosto de 2017.

Espanya no sofreix cap repunt d’heroïna. Tampoc sofrirà una crisi sanitària d’opioides comparable a la nord-americana. Tots els indicadors relatius al consum d’heroïna descarten qualsevol repunt. Es mantenen estables o tendeixen a la baixa les prevalences de consum, les urgències hospitalàries per reacció aguda, la mortalitat, les demandes de tractament, les sancions administratives per tinença o consum en via pública i les detencions per venda al detall. Alguns d’aquests indicadors fan referència a 2015 o 2016, encara que a través del treball de camp i documents complementaris podem afirmar que la tendència és semblant en els anys que segueixen. No disposem de cap evidència solvent que ens permeti afirmar que les prevalences de consum, ni els altres indicadors, vagin a augmentar en els pròxims anys. En conseqüència, Espanya està lluny de viure un repunt d’heroïna o de qualsevol altra situació problemàtica resultat de l’abús d’opioides. A més, l’heroïna no «pot tornar» perquè mai es va anar, romania invisible als ulls de l’opinió pública, però present en contextos marginals.

Espanya en l’àmbit dels opioides s’enfronta a múltiples reptes sociosanitaris. Els escenaris que requereixen d’atenció i respostes sociopolítiques són cinc: tendències del fentanil, la situació de la població consumidora, la por al suposat repunt, l’escenari dels fàrmacs opioides i el fenomen dels «narcopisos». Els joves allunyats del món de l’heroïna mai se sentiran atrets per aquesta, mentre romangui en la memòria col·lectiva la representació social que associa la substància amb addicció i mort. A més, el patrimoni psicoactiu disponible en el mercat espanyol ofereix multitud de substàncies, mentre això continuï així, res precipitarà als joves a buscar els efectes heroics. En l’àmbit dels opioides, el sistema nacional de salut i totes les implicacions que emanen d’ell funcionen com a mecanisme de protecció de qualsevol hipotètica crisi. I, en el cas que els diferents opioides comencin a provocar problemes, Espanya disposa d’una xarxa assistencial de qualitat que esmorteiria de manera ràpida i eficaç els estralls del nou escenari.