Naturalesa i extensió del consum de cànnabis.

Any:
2017 – 2018

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Entitat finançadora:
Delegació del Govern pel Pla Nacional Sobre Drogues. Ministeri de Sanitat