Fent-nos respectar.

Any:

2021-2023

Autoria:
Sara Amos Rubio,David Pere Martínez Oró i Sara Sáez Sanchez.

Finançat per:
Generalitat de Catalunya

Resum: L’espai digital representa un canal per a l’amplificació i difusió dels discursos de l’odi. L’anonimat i la banalització de les seves conseqüències resulten en un entorn de socialització digital on es vulneren sistemàticament els drets de les persones, especialment d’aquelles que pertanyen a una o diverses minories. Les persones joves utilitzen els canals digitals com a espais de socialització i construcció de la identitat, sent potencials víctimes, difusors o espectadors passius. El programa «Fent-nos respectar» conscient de la necessitat de l’eliminació dels discursos d’odi en l’espai digital, representa una intervenció enfocada específicament a la seva idiosincràsia. Sostenint-nos en un previ diagnòstic quantitatiu i qualitatiu de la naturalesa dels discursos d’odi que circulen en les xarxes socials i analitzant les bones pràctiques a nivell internacional implementades amb qualitat, redactem la guia de prevenció dirigida a professionals de l’educació. Paral·lelament, creem el «radar contra la discriminació» una estratègia virtual enfocada a la detecció i monitoratge dels perfils emissors de discurs d’odi i de les seves víctimes. Actualment, amb els aprenentatges obtinguts ens trobem en la segona fase dissenyant els continguts per a donar a conèixer el programa en l’espai virtual.

Objectiu general: Executar amb èxit el programa «Fent-nos respectar» com un projecte efectiu, eficaç i de qualitat per a prevenir els discursos d’odi, el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia i un altre tipus de discriminacions en entorns digitals.