Suport tècnic en avaluació per millorar la qualitat dels programes de prevenció. Edició 2022.

Any:
2021-2022

Autoria:

David Pere Martínez Oró y Olatz Ribera Almandoz

Finançat per: 


Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Resolución de 10 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Sanidad, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2021.

Objectiu general: Optimitzar els recursos disponibles per part de diferents entitats de drogodependències per a disposar de programes netament preventius i adequats als estàndards europeus de qualitat en l’àrea de prevenció.

Resum. Aquesta segona edició del programa «Suport tècnic» busca aprofundir en els processos d’avaluació iniciats durant el primer any d’implementació i garantir que els programes seleccionats es converteixen en programes d’una qualitat preventiva contrastada i que optimitzin els recursos de l’erari. El programa té com a objectiu concret la millora dels índexs d’efectivitat, eficàcia, eficiència i qualitat dels programes de prevenció seleccionats gràcies a la implementació de sistemes d’avaluació dissenyats ad hoc i, en última instància, la seva inclusió en el Portal de Bones pràctiques de la DGPNSD i en el Portal de les millors pràctiques del OEDT. De nou, s’ofereix assessoria tècnica a entitats com a Esport i Vida o la Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitats (FEJAR), entre altres.