Servicio Comunitario. Programa pilot multicomponent per la prevenció ambiental.

Any:
2021-2022

Autoria:

Sara Amos Rubio, Olatz Ribera Almandoz y David Pere Martínez Oró

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Resolución de 10 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Sanidad, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2021.

Aquesta fase del programa té com a objectiu implementar un conjunt d’accions d’ordre comunitari fonamentades teòricament en la prevenció ambiental en el context d’oci nocturn de la ciutat d’intervenció. Per a aconseguir acords per a la posada en marxa de les mesures, hem coordinat les taules de treball amb els agents concernits amb la prevenció de danys a la ciutat, equip de govern, gerència de locals d’oci nocturn i agents locals de seguretat. Per a acreditar que el treball comunitari en el temps produeix canvis en la comunitat, continuem la recollida de l’enquesta longitudinal a persones usuàries de l’oci nocturn, el monitoratge d’indicadors policials i hospitalaris, i la realització de tècniques de comprovació in situ/«Mystery Shopper» de dispensació d’alcohol a persones amb alta ebrietat simulada.