Aplicació del programa pilot Servicio Comunitario de prevenció de danys de l’alcohol i altres drogues.

Any:
2021

Autoria:

Sara Amos Rubio, Olatz Ribera Almandoz y David Pere Martínez Oró

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con cargo a la convocatoria Fondo de Bienes decomisados 2020, Resolución de 12 de agosto de 2020 del Ministerio de Sanidad, para la realización de programas en el ámbito de drogodependencias.

Aquesta fase representa la posada en marxa del programa pilot «Servicio Comunitario». Aquest programa pilot integra els components detectats com a efectius per a la prevenció dels danys associats alcohol i altres drogues, adaptant-ho a la realitat d’Espanya. Realitzem el diagnòstic participatiu previ a la intervenció amb el teixit social de l’àrea a intervenir i dissenyem una enquesta validada dirigida a persones usuàries de l’oci nocturn, realitzem el disseny de l’entrevista grupal a la policia de la ciutat i detectem els aspectes clau per a intervenir en l’àrea seleccionada. El resultat del programa va ser disposar de dues ciutats per a l’aplicació del programa, una ciutat experimental, on realitzem la intervenció i una ciutat.