Espais de millora continua dels plans locals de prevenció de drogues y ús problematic de pantalles

Any:
2018 – Actualidad

Autoria:
David Pere Martínez Oró, Òscar Parés Franquero i Joan Soler

Un encàrrec de: 

Servicio de Atención a la Dependencia y Vulnerabilidad Social del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona

Episteme Recerca Social dinamitza l’espai d’intercanvi d’experiències entre responsables i tècnics de plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles que es troben en fase d’implementació o execució, de la demarcació de Barcelona. La finalitat d’aquest espai és promoure la reflexió i la millora conjunta de les intervencions i metodologies que es duen a terme en l’àmbit local. Inclou sis sessions de treball mensual. A les sessions es treballen les necessitats específiques de cada territori. La metodologia de treball és grupal i participativa. Així mateix, Episteme aporta coneixement i dona respostes pràctiques a les necessitats locals.

Objectius

  • Organitzar i dinamitzar espais tècnics participatius per a compartir necessitats, i dissenyar propostes de millora.
  • Fomentar el debat per a conèixer i reflexionar a partir de l’experiència dels professionals i generar coneixement compartit.
  • Promoure la reflexió en torn a conceptes i metodologies que formen part de la implementació de plans de prevenció de drogues.
  • Afavorir la comunicació i la difusió de les actuacions preventives que realitzen els ens locals.