Avaluació del programa «Servicio Responsable»: Avaluació d’efectivitat.

Any:

2019-2020

Autoria:

Sara Amos Rubio, Olatz Ribera Almandoz y David Pere Martínez Oró

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Convocatoria del Fondo de Bienes de Decomisados, resolución de 11 de setiembre de 2019.

Aquest programa és l’avaluació de necessitats del programa «Servicio Comunitario» i l’avaluació d’efectivitat del programa «Servicio Responsable». Basant-se en el disseny previ de la seva avaluació, l’objectiu d’aquesta fase és avaluar el programa «Servicio Responsable» i com podia millorar-se la seva efectivitat. Es va realitzar treball de camp de naturalesa qualitativa entrevistant les i els professionals que havien implementat el programa en els seus municipis, una revisió sistemàtica de la literatura científica sobre el tema i una revisió dels programes que actualment acreditaven efectivitat preventiva a Europa. Es va concloure que el programa era útil per a facilitar informació als professionals de l’oci nocturn sobre els principals danys produïts per l’alcohol, però no per a poder evidenciar una reducció de danys atribuïbles a la intervenció. La distància entre el disseny de «Servicio Responsable» i els programes que acrediten ser preventius és notable. En l’actualitat, els programes preventius efectius són multicomponent.