Diseny del sistema d’avaluació del programa «Servicio Responsable»

Any:
2019-2020.

Autoria:

Sara Amos Rubio, Olatz Ribera Almandoz y David Pere Martínez Oró

Finançat per:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Convocatoria Presupuestos Generales del Estado (PGE), Resolución de 20 de mayo de 2019.

L’avaluació de qualitat és l’única estratègia vàlida, fiable i científica que ens permet conèixer l’efectivitat, eficàcia i eficiència dels programes de prevenció. El disseny d’un sistema d’avaluació concorde a les necessitats del programa nacional «Servicio Responsable» ens va permetre detectar les claus per a millorar la seva qualitat preventiva. Dissenyar i exposar les recomanacions d’aplicació va facilitar un full de ruta enfocat a avaluar d’una part la seva efectivitat: quin efecte produeix i si aquest és l’esperat, la seva eficiència: quins costos genera enfront de quin benefici i la seva eficàcia: si pot afirmar-se que es tracta d’un programa netament preventiu dels danys associats a l’alcohol i altres drogues en contextos festius. La metodologia emprada tenia dos pilars, primer, l’anàlisi de material bibliogràfic de diferent naturalesa: el produït en els últims anys pel programa «Servicio Responsable», articles científics, informes d’avaluació i resultats de projectes similars, guies de prevenció, webs de recursos tècnics i l’anàlisi dels programes que acreditaven eficàcia preventiva (STAD in Europe, Youth in Europe, et al.). El segon àmbit, va ser la realització d’entrevistes a informants clau. Aquests per la seva experiència i la seva posició privilegiada ens van oferir una informació situada de gran valor per a dissenyar el sistema d’avaluació del programa «Servicio Responsable».