Natalia Carceller: Investigadora.

Finançat per la Fundació La Marató de TV3

Investigador principal: Àngel Martínez Hernaez

Codi del projecte: 090730

Els objectius generals del projecte son: l’anàlisi dels determinants socials dels trastorns depressius en els adolescents catalans, i l’estudi del procés d’evitació dels serveis professionals d’atenció per part d’aquest grup d’edat, conegut a la literatura com cycle of avoidance. Per assolir aquests reptes en primer lloc es va realitzar l’anàlisi estadístic dels perfils socials (estatus socio-econòmic, gènere, tipus de família, país d’origen, etc.) i estils de vida (consum de substàncies psico-actives, conductes de risc, etc.) associats amb la depressió i estats afins (i.e. ansietat i negative mood states) fent ús del PFI (Pànel de Família i Infància). Posteriorment s’analitzaren aquests perfils en 150 adolescents seleccionats entre els 3.000 adolescents participants al PFI (Pànel de Família i Infància) mitjançant metodologia etnogràfica (entrevistes en profunditat, grups focal i anàlisi de dominis culturals). A continuació es realitzà l’anàlisi etnogràfica d’aquests mateixos 150 adolescents en relació amb els seus Explanatory Models (models explicatius o percepcions), així com l’anàlisi etnogràfica dels Explanatory Models professionals utilitzant grups focals I entrevistes en profunditat. Finalment es compararen les dades quantitatives resultat de l’estudi longitudinal amb les dades etnogràfiques. Assolint entre els resultats més destacats d’aquesta recerca el disseny participatiu d’un model específic de bones pràctiques en l’atenció de la salut mental dels adolescents.