Mireia Gallardo Avellan,  McS.

Investigadora Social

mireia.gallardo@epistemesocial.org

_

Mireia Gallardo Avellan (1979) és Graduada en Educació Social (UOC), i compta amb dos Màsters: Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC) i Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB). Recentment ha cursat un Postgrau d’Experta Universitària en Estudis Culturals i Pedagògics LGBTIQ+ (UdL). Els darrers 22 anys ha estat vivint entre Orient Mitjà i el Sud-Est Asiàtic on ha adquirit la seva experiència com a tècnica de projectes i d’incidència política, així com a responsable i consultora en matèria de seguiment, avaluació i aprenentatge, estudis de necessitats i viabilitat, recerques, formacions i desenvolupament de capacitats, entre altres. Compta també amb experiències puntals en alguns països del continent africà i llatinoamericà. Des de 2017 forma part de l’equip docent en el Grau d’Educació Social de la UOC. A partir del seu treball, amb una mirada (trans)feminista i interseccional, s’ha especialitzat en temes relacionats amb els drets humans i de les dones, població desplaçada i migrant, educació i suport psicosocial, protecció, violències, persones LGBTIQ+ i altres grups minoritaris, entre altres. S’ha incorporat a Episteme (2023) com a tècnica de programes de recerca i d’avaluació en l’àmbit de les drogues i les addiccions comportamentals.