Suport tècnic en l’àmbit d’avaluació a entitats de drogodependències per millorar la qualitat dels programes de prevenció

Editorial – Any:
Episteme Social, 2021

Autoria:
Olatz Ribera AlmandozDavid Pere Martínez Oró

Paraules clau: avaluació, prevenció, reducció de riscos, entitats de drogodependències, Bones Pràctiques, Model Lògic, acompanyament, assessoria tècnica

Finançament: Pla Nacional Sobre Drogues. Finançat amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat (PGE)