Espais de millora continua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles.

2018 – Actualitat
Formació

Òscar Parés FranqueroDavid Pere Martínez Oró

Paraules clau: plans municipals de drogues, addiccions comportamentals, prevenció, reducció de riscos, avaluació

Entitat finançadora: Diputació de Barcelona

Episteme Investigació Social dinamitza l’espai d’intercanvi d’experiències entre responsables i tècnics de plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles que es troben en fase d’implementació o execució, de la demarcació de Barcelona.

La finalitat d’aquest espai és promoure la reflexió i la millora conjunta de les intervencions i metodologies que es duen a terme a l’àmbit local. Compren 6 sessions de treball. A les sessions es treballen les necessitats específiques de cada territori.

Objectius:

  • Organitzar i dinamitzar espais tècnics participatius per compartir necessitats, i dissenyar propostes de millora.
  • Fomentar el debat per conèixer i reflexionar a partir de l’experiència dels professionals i generar coneixement compartit.
  • Promoure la reflexió entorn de conceptes i metodologies que formen part de la implementació de plans de prevenció de drogues.
  • Afavorir la comunicació i la difusió de les actuacions preventives que realitzen els ens locals.

La metodologia de treball ésgrupal i participativa. A les sessions es treballen les necessitats específiques de cada territori. Així mateix, s’aporta coneixement i es donen respostes pràctiques a aquestes necessitats de forma col·lectiva.