De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas.

Martínez Oró, D. P. i Pallarés, J. (eds.)
Milenio, 2013

Palabras clave: (Por determinar)

Des de fa uns anys s’ha posat de relleu que per entendre els consums de drogues s’ha de donar compte del plaer, desplaçant el focus reduccionista dels problemes i els danys i ampliant-lo cap als efectes plaents de les drogues. El present manual s’orienta en aquest sentit. Pretén aportar llums al sempre complex i emotiu consum de drogues, amb l’objectiu de revisar críticament la reducció de riscos (i danys), així com les controvèrsies que es presenten en el seu si. En l’actualitat el discurs hegemònic continua sent el prohibicionisme. Els autors d’aquest manual col·lectiu, en el qual han participat 35 autors, pel contrari, entenen les drogues com un element sociocultural com qualsevol altre, i consideren la «lluita contra la droga» com una quimera que persegueix monstres, encara que, pel contrari, el que aconsegueixen és crear-los. Els autors es posicionen fermament per un canvi d’orientació i postulen que mentre no es modifiquin les polítiques, la opció de la reducció de riscos i danys és una estratègia efectiva per pal·liar els problemes relacionats amb les drogues, en part ocasionats pel prohibicionisme dominant.