¿Què funciona en prevenció?

Editorial – Any:
Las drogas.info, 2022

Autoria:
David Pere Martínez Oró

Paraules clau: qualitat, evidència, prevenció, efectivitat, polítques de prevenció, gènere, polítiques de drogues.

En l’àmbit de les drogodependències és un repte apressant implementar programes de prevenció que siguin preventius. El present text esbossa succintament els aspectes centrals que dificulten la qualitat preventiva. Presentem els aspectes bàsics de l’evidència científica sobre l’efectivitat preventiva, és a dir, Què funciona en prevenció?